Belysning i hytten

Leverantörerna Hella och Furecia gör en gemensam satsning kring interiörbelysning i automatiserade fordon [1]. Det handlar framförallt om att utveckla ytbelysning och dynamisk belysning som möjliggör en mer personlig upplevelse.

Enligt Hellas VD sätter den snabba utvecklingen av automatiserad körning helt nya krav på interiörbelysning i fordon: We are therefore already working intensively on concepts for vehicle interior lighting that enable a variety of new functionalities and can be adapted to the different needs of passengers and driving situations.

Källor

[1] Hella Press. HELLA AND FAURECIA ENTER INTO STRATEGIC COLLABORATION. 2018-11-21 Länk