Bättre om man inte går mot full automatisering?

I en studie av Unversity of Leeds, University of Washington och Oak Ridge National Laboratory [1] har man räknat på nettoeffekterna för koldioxidutsläpp med olika scenarios för fordonsautomation [2] [3].

Bakgrunden är att medan ett antal faktorer kan medföra minskade emissioner med självkörande bilar – minskad trängsel, automatisk eco-körning, konvojkörning, delade mobilitetstjänster mm – så finns det också ett antal faktorer som går i motsatt riktning, framförallt att man med självkörande fordon inte ser resandet som förlorad tid och därmed reser mer med bil, och att grupper som idag inte kör bil kan få tillgång till det.

I vissa scenarios kan detta innebära att koldioxidutsläppen faktiskt ökar med självkörande fordon. Och då är det så att de stora vinsterna i form av minskade utsläpp sker vid automatisering upp till nivå 3 enligt NHTSAs skala, medan riskerna för ökade utsläpp kommer först med full automatisering, nivå 4. Det kan alltså vara så att man borde avvakta med att gå till full automation.

Slutsatsen författarna till rapporten drar är att man bör skynda långsamt och säkra att regelverk och policyer blir rätt.

Källor

[1] Zia Wadud, Don W MacKenzie, Paul N Leiby: Help or hindrance? The travel, energy and carbon impacts of highly automated vehicles, Transportation Research Part A – Policy and Practice, January 2016 Länk

[2] David Roberts: New study: fully automating self-driving cars could actually be worse for carbon emissions, Vox Energy & Environment 2016-02-27 Länk

[3] Alissa Walker: How Self-Driving Cars Could Make Traffic Worse, Gismodo 2016-02-26 Länk