Autosar Adaptive Platform

Vid VDI-konferensen Electronics in Vehicles i Baden Baden 14-15 oktober presenterade BMW och VW ramverket för en ny kompletterande Autosar-plattform.

För att klara de riktigt kraftfulla datornoderna i ett fordon som krävs för automatisk körning och uppkopplade fordon så räcker inte den befintliga Autosar kärnan som nu kallas ”Classic Autosar”. Istället för att utöka denna så utvecklas något helt nytt – ”Autosar Adaptive Platform”. Denna skall vara dynamisk och klara upp- och nedladdning av programvara under drift med samma krav som kärnan i en smartphone, och dessutom höga krav på systemsäkerhet. Planen är ett släppa en första version i mars 2017. Arbetet påbörjades 2013 och tar fart nu med fler medverkande aktörer.

Jämfört med Classic Autosar, som specas i dokument och leverantörer konkurrerar med sin implementering,  så avser man nu att ta fram en referensimplementering som licensieras. Autosar kommer att släppa ”produkter” med källkod, testspecifikationer och textdokument. Denna gång blir inte kärnan helt specifik för fordonsindustrin utan POSIX (interfacestandard) blir en del av plattformen och befintliga OS kan integreras. Huvudskillnaden mot andra plattformar blir i Autosar metodiken.

Ethernet blir huvudsaklig kommunikationsstandard men bakåtkompatibel med CAN, Flexray och LIN. Det som är gemensamt mellan Classic och Adaptive Platform, t.ex. bussar och metodik, kommer att bli en egen produkt kallad ”Autosar Foundation” i oktober 2016.

Egen kommentar
Det är intressant att Autosar byter arbetssätt och tar fram en gemensam kod. Antagligen ser man att marknaden på kort sikt är liten för dessa avancerade plattformar så att kostnaderna måste minimeras.

Länk till konferensen