Autonoma lastbilskonvojer kommer – men det dröjer

– Det kommer att dröja många år innan vi får se lastbilskonvojer ute på allmänna vägar. Däremot kommer vi redan inom några år att få se olika varianter av självkörande fordon inom avgränsade områden. Först ut blir ett test under realistiska förhållanden inom gruvindustrin, säger Scanias forskningschef Claes Erixon, forsknings- och utvecklingschef på Scania [1].

Konvojkörning med lastbilar i korta avstånd har potential att ge bränslebesparingar pga. aerodynamiska effekter (åtminstone om bilarna är ungefär lika tungt lastade och inte det är för mycket backar) och ändå klara säkerheten. Det kan också ge besparingar på förarkostnader om inte alla bilarna i konvojen behöver ha förare.

Men mycket återstår att göra.

– För att vi ska kunna rulla ut tekniken i större skala måste det vara tydligt under vilka villkor den fungerar. Därför kommer det att dröja innan vi släpper ut dem i Stockholmstrafiken när det råder snökaos.

Andra problem är samverkan med oskyddade trafikanter och problematiken med att andra fordon bryter sig in i konvojen, till exempel vid en avbruten omkörning.

Och för att klara det krävs både bättre sensorer och mer redundans i systemet jämfört med i dag. Dessutom är frågan om hur oskyddade trafikanter ska skyddas inte löst.

Källor

[1] Per Westergård: Lastbilskonvojer ökar lönsamheten, Ny Teknik 2017-03-02 Länk