Automatiserade fordon kan minska antalet olyckor

En ny studie från Storbritanniens transportforskningslaboratorium TRL som betraktat ett scenario där traditionella och automatiserade fordon samexisterar i Storbritannien visar att 22% av olyckorna skulle kunna undvikas om ett av fordonen ersatts med ett fordon av automationsnivå 4 [1].

Studien visar också att det kommer att bli en minskning av korsningsolyckor (10%), olyckor som involverar oskyddade trafikanter (10%) och singelolyckor (12%). 

En annan slutsats är att år 2040 kommer det att förebyggas upp till 650 dödsolyckor och allvarliga skadekollisioner på grund av införandet av automatiserade fordon i Storbritannien. Detta baseras på att mellan 8% och 19% av den totala bilparken består av automatiserade fordon.

Studien utgår från olycksdata i Storbritannien och presenterar en metod för beräkning av potentialen med automatiserade fordon.

Källor

[1] Robinson et al, TRL. Automated Driving Systems: Understanding Future Collision Patterns. Länk