Automatiserade elbilar från Fraunhofer

En grupp forskare från Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation IPA håller på att utveckla elbilar som ska under vissa förutsättningar kunna köra autonomt [1]. Arbetet utförs inom ramarna för ett projekt kallat Afkar (tysk förkortning för autonomous driving and intelligent chassis concept for an all-electric vehicle)som påbörjats för ett och ett halvt år sedan.

Tanken är att applicera redan beprövade metoder inom robotik. Som ett första steg har forskarna arbetat med att utveckla en funktion för självparkering så att bilen kan hitta parkeringsplats, parkeras och laddas på egen hand. Detta anses vara viktigt för delade pooler med elbilar. För tillfället har funktionen testats i en simulering, men målet är att ta fram en prototyp för utvärdering på en testbana.

Egen kommentar

Många prototyper av självkörande bilar som visats hittills är faktiskt elbilar. Det är nödvändigt att dessa bilar ska laddas på egen hand, speciellt om de ska ingå i en bilpool.

IEEE Spectrum har nyligen publicerat en artikel där det konstateras att framtida självkörande elbilar kräver ny laddningsteknologi som till exempel den som utvecklats av WiTricity [2].

Källor

[1] Fraunhofer, Press Release. Electric cars without drivers. 2014-11-03. Länk

[2] Ross, P. E., IEEE Spectrum – Cars That Think. WiTricity: Electric Robocars Will Recharge Without Cables. 2014-11-14. Länk