Australiens lagförslag för AD-tillverkare

Den australiensiska transportkommissionen fick år 2016 i uppdrag av infrastruktur- och transportministrar att utveckla ett regelverk för automatiserade körsystem i fordon, och arbetet har resulterat i ett förslag som nyligen publicerats [1].

Förslaget berör i stora drag ansvar och skyldigheter hos aktörer som skapat ett automatiserat körsystem, så kallade Automated Driving System Entity (ADSE). Planen är att dessa ska följas upp av en framtida myndighet som bör ha en hel del insyn och auktoritet.

Källa

[1] National Transport Commission. A national in-service safety
law for automated vehicles. 2021-05 Länk