Auroras säkerhetsrapport

Startuppföretaget Aurora har publicerat sin första säkerhetsrapport [1]. Där framgår det att hela arbetet är uppbyggt kring tre kärnvärden ”safely, quickly, broadly” och att den bästa säkerhetsstrategin är att attrahera, anställa och behålla de bästa talangerna.

Vidare beskriver Aurora mjuk- och hårdvaran för sin ”förare” på en övergripande nivå, hur den testas i simuleringar och i verklig trafik, några utmanande scenarier samt hur man tränat upp mänskliga säkerhetsförare. Målet är att fördela testningen över olika operativa kördomäner (ODD) så att olika ljus-, väder-, väg- och trafikförhållanden täcks med så få körda mil som möjligt. 

För tillfället testar Aurora sina bilar i Pittsburgh, Palo Alto och San Francisco.

Egen kommentar

Det är oerhört positivt att alltfler företag publicerar sina säkerhetsrapporter. Jag märker dock att alla dessa är i princip kopior av varandra och skrivna på en väldig hög (abstrakt) nivå. Jag ser framemot mer detaljerade rapporter där man inte enbart pratar om antalet avaktiveringar och körda mil som något slags mått på hur bra och säkert det gått.

Mer om Aurora och dess grundare kan ni läsa om här.

Källor

[1] Aurora. The New Era of Mobility. 2019-05 Länk