Är Teslas Autopilot säkrare?

Elon Musk har ju ganska irriterat sagt att ”om någon bara brydde sig om att räkna skulle de se att av de över 1 miljon dödsolyckorna i trafiken världen över varje år så skulle ungefär hälften ha klarat sig om de haft Teslas Autopilot”.

Nu har faktiskt Washington Post tittat in i matematiken och kommit fram till att det inte är så enkelt [1]. Visserligen har Teslabilarna kört över 200 miljoner km i Autopilot-mod, men jämfört med hur långt världens bilpark faktiskt kör så är även det ett för litet urval för att sägas vara statistiskt säkerställt.

Viktigare är att dessa 200 miljoner km inte kan sägas vara representativa: dels är Teslaförarna knappast representativa för alla världens bilförare, dels så är förhållandena då Autopilot ska användas inte heller representativa för de många olyckor sker: Tesla själva skriver att funktionen Traffic-Aware Cruise Control har problem när vägen har skarpa krökar, sikten är dålig t.ex. pga. regn, dimma eller snö, och också när det är skarpt ljus som interfererar med kameran.

Källor:

[1] Mark Palko: Are you safer in a Tesla on autopilot, as Elon Musk says? Let’s do the math. The Washington Post, 2016-10-07 Länk