Amerikanska armén testar platooning med förarlösa fordon

Den amerikanska armén som har hundratusentals fordon i sin flotta har testat konvojer (platooning) av förarlösa fordon som följer en lastbil som körs av en förare. [1]

Syftet med testet är att studera om denna typ av konvojer kan reducera arbetsbördan för förare. Speciellt viktigt blir detta under krigstid när utrustning behöver transporteras dygnet runt. Man hoppas också att platooning av förarlösa fordon som transporterar bränsle och förnödenheter till trupperna kommer att leda till säkrare resor och spara bränsle genom att aerodynamiken förbättras. [2]

I de initiala testerna ingick så många som 10 fordon utrustade med fordonsbaserade sensorsystem (radar, kameror etc.) som kan identifiera potentiella faror på vägen.

Nu till sommaren planerar också armen att testa samma typ av konvojkörning med fyra lastbilar där även fordon-till-infrastruktur (V2I) kommunikation inkluderas. Varje lastbil kommer att kommunicera sin hastighet och position till enheterna i infrastrukturen som i sin tur skickar tillbaka information om avstängda körfält och gällande hastighetsbegränsningar. Själva testet kommer att ske på en delsträcka av Interstate 69 i Michigan som kommer att utrustas med kommunikationsenheter. Dessa kostar $ 5000/styck och har en räckvidd på 300 meter.

Förhoppningen är att eftermontera systemet på existerande fordonsflottan.

Källor

[1] Army marches forward with self-driving trucks, 06-02-2016 Länk

[2] U.S. Army Zeroes in on Autonomous Vehicles, 04-02-2016 Länk