Aeva

Startuppföretaget Aeva har utvecklat ett nytt sensorsystem som kallas 4D [1, 2]. Där har man integrerat en unik lidar, kameror och andra rörelsesensorer som vanligtvis används vid automatiserad körning i en enda låda.

Systemet kan mäta avstånd till objekt och deras relativa hastigheter, separera dem baserat på rörelsemönster samt förutse vart de är på väg. Dessutom påstås det kunna skärma av störningar från andra sensorer.

Till skillnad från flera andra lidarsensorer på marknaden sänder Aevas lidar inte ljuspulser utan är påslagen hela tiden, vilket möjliggör snabbare datainsamling och direkta mätningar. Enligt företagets grundare är detta något som särskiljer deras system från andra: ”Everything here is a direct measurement rather than any algorithms involved. Our 4D LIDAR tech can measure the depth, reflectivity, and velocity in a single laser shot, all instantaneous. No need to spend time looking at frames.

Egen kommentar

Det har under den senaste tiden uppkommit en rad “nya” sensorer och sensorsystem. Oftast är det svårt att avgöra vad som är unikt med dem, och om prestandabeskrivningen stämmer. Ännu svårare är det att säga vilka av dem har chans att lyckas. Detta gäller också för Aevas system. En slutsats som man kan dra i alla fall är att vi inte kommit över utmaningar på sensorsidan och att det finns gott om utrymme för innovation.

Källor

[1] Scatt, N., The Verge. Ex-Apple engineers unveil a next-generation sensor for self-driving cars. 2018-10-01 Länk

[2] Davies, A., Wired. EX-APPLE ENGINEERS BUILD A SPEED-SPOTTING LIDAR FOR SELF-DRIVING CARS. 2018-10-01 Länk