30% automatiserade bilar i Kina 2025

Den kinesiska regeringen ”hoppas” att 30% av personbilarna som säljs 2025 i landet ska vara automatiserade (på någon nivå) [1]. De nya målen står i en utvecklingsplan för New Energy Vehicles, NEV (i princip batterielbilar och laddhybrider).

I dagsläget så minskar försäljningen av NEV i Kina så det behövs åtgärder – inte bara att regeringen ”hoppas”…

Källa

[1] Xinmei Shen: China wants 30% of car sales to be autonomous vehicles by 2025, Abaqus News 2019-12-03 Länk