Vem kommer att äga och vem bör äga data?

Den här frågan diskuteras av professorn Luis F. Alvarez León vid Dartmouth College i hans nyligen publicerade artikel Counter-Mapping the Spaces of Autonomous Driving [1]. 

Han utgår från tesen att automatiserade fordon kommer att generera en stor mängd data. Detta väcker dock stora frågor om datasekretess, ägande, cybersäkerhet och allmän säkerhet. 

Kopplat till det föreslår han att de s.k. ”svarta lådorna” som kommer att vara integrerade i automatiserade fordon blir mer transparenta och att det blir tydligt vilken data samlas in, vem som äger den och vad som händer med den. 

Ett förslag är att regeringar bör anta en lagstiftning som gör det möjligt för användare av automatiserade fordon att låsa upp svarta lådan och förstå vilka data som används och varför. Professorn uppmanar också utvecklarna att använda open-source mjukvara för då blir det lättare att se vad som händer med datat. 

Källor

[1] Luis F. Alvarez León, Cartographic Perspectives. Counter-Mapping the Spaces of Autonomous Driving. 2019-02 Länk