Världens största testrigg för automatiserad och kanske autonom sjöfart döpt

Great Intelligence är ett 38,800 dwt bulkfartyg baserat på det tidigare projektet Green Dolphin som syftar till att ta fram ett energieffektivt fartygsdesign [2].

Nu har man modifierat/förbättrat designen och fört in möjligheter att ha ett operativt fartyg som samtidigt är ett flytande laboratorium för att testa och utvärdera den senaste och kommande tekniken. Fartyget kommer alltså att vara ett ”Living Lab”.

Klassningssällskapet Lloyds Register har bistått och samtidigt arbetat med sina egna regelverk och procedurer för att förstå och ge guidning i de risker och åtgärder som ett uppkopplat fartyg måste minst ha för att Lloyds Register skall anse det vara rimligt säkert [1].

På det här sättet kan ett bemannat fartyg gå i internationell trade eftersom det uppfyller alla krav och samtidigt ge forskning och utveckling en enorm push framåt.

Källor

[1] Smart shipping, moving forward, Lloyd’s Register 2017-12-07 Länk

[2] China Daily