Så tycker svenskarna…

Under 2018 har undersökningsföretaget Intermetra studerat kännedomen om, inställningen till och vilka möjligheter och farhågor som svenskar ser kring självkörande fordon, hållbara drivmedel och delningsekonomi. Studien är baserad på en online-enkät med 561 deltagare. 

En övergripande slutsats kopplat till automatiserade fordon är att deltagarna ser säkerheten som den största utmaningen, och att lösningen är att ha en säkerhetsförare närvarande i fordonet under introduktionsfasen.  

Rapporten finns att hämta här med en engelskspråkig sammanfattning här.