Parkeringsproblem

En ny studie utförd vid University of California Santa Cruz visar att om man utgår från att självkörande fordon inte behöver någon parkering i städerna så finns det risk att trängseln ökar [1]. Om bilen inte parkerar nära ens destination så innebär det att den letar efter parkering i centrum eller i periferin, eller rent av cirkulerar runt för att slippa betala parkering. 

Den slutsatsen är dragen med utgångspunkten i spelteori. En mikrosimulering baserad på data från centrala San Francisco har visat att självkörande fordon kan mer än fördubbla fordonsresor till, från och inom täta urbana kärnor. Med så få som 2 000 självkörande fordon i San Francisco kan trafiken saktas ner till ca 3,5 km/h.  

Lösning? En överbelastningsavgift (på Göteborgska/Stockholmska: trängselskatt). Denna bör bestå av två delar: en tidsbaserad avgift för upptagning av plats, vare sig parkerad eller i rörelse, och en avstånd- eller energibaserad avgift som internaliserar andra externa effekter från körning.

Egen kommentar

Att belysa den här problematiken är oerhört viktigt, inte bara för automatiserade men också för vanliga fordon. Vi kan inte naivt tro att ”park somewhere else” kommer att fungera så enkelt. Viktigt är att också inkludera möjliga förändringar i resebeteende hos folk när den självkörande tekniken blir tillgänglig. 

Om jag förstått det rätt så utgår den här studien från att fordon används endast för transport av människor. Borde man inte ta hänsyn till att självkörande fordon kommer att kunna nyttjas för transport av varor under tiden de inte används för transport av människor? 

Källor

[1] Adam Millard-Ball: The autonomous vehicle parking problem, Transport Policy, Volume 75, Pages 99-108 doi: 10.1016/j.tranpol.2019.01.003 Länk