Ny utgivare av nyhetsbrevet

När vi startade utgivningen för fem kvartal sedan visste vi inte hur mycket intressanta nyheter som kom ut, eller hur mycket arbete som krävdes för att sammanställa till ett nyhetsbrev som uppskattas av läsarna. Vi tror att vi hittat formerna både för brevet och vårt arbetssätt för bästa värde för insatserna.

Från 1 januari 2015 så är Viktoria Swedish ICT avsändare och finansiär av nyhetsbrevet. Du som läsare kommer bara att se förändringen i att avsändaren ändrats. Viktoria Swedish ICT:s roll som forskningsinstitut är att verka för hållbar tillväxt i Sverige – forskningsresultat skall omvandlas till innovationer som bidrar till ökad konkurrenskraft och förnyelse i näringsliv och samhälle samt förbättrad livskvalitet. Vår vision är att möjliggöra hållbar mobilitet med ICT-lösningar.

Det mesta vi får i feed-back från Er läsare är av typen – ”Jag borde hört av mig tidigare, men jag tycker att detta nyhetsbrevet är jättebra och läser det alltid – fortsätt så!” Vi blir glada och stolta såklart, men de egna tankar och åsikter läsarna har om artiklar inspirerar och hjälper oss att bli bättre. Vi ser också gärna att ni skickar egna bidrag såsom sammanfattningar av konferenser eller nyheter.

Välkomna till ett nytt år med nyheter!