Miljardsatsning i Frankrike på bussar

Den franska regeringen avser att investera totalt 200 miljoner euro, drygt 2,1 miljarder kronor, på att utveckla kollektivtrafik med självkörande eldrivna fordon [1]. 

Pengarna ska användas till projekt med elektriska minibussar i 16 områden i Frankrike, och omfattar både stads- och landsbygdsmiljöer. Pengarna ska också användas för att ta fram en lagstiftning för självkörande bussar och andra fordon. Siktet är inställt på att redan nästa år tillåta självkörande minibussar att trafikera hela det allmänna vägnätet i landet.

Syftet är att få människor att lämna bilen, men också att öka mobiliteten för äldre människor. 

Källor

[1] Electrive. France: €200M to launch & legalise autonomous shuttles. 2019-04-25 Länk