Masterutbildning för den framtida sjöfarten

Finland visar vägen framåt för sjöfarten redan idag genom att tänka på det ekosystem, One Sea [2] som kommer att behövas samt kompetensförsörjningen både till rederier och industrin.

I Turku finns Aboa Mare [3], ett framstående center för utbildning av studenter och fortbildning av seglande befäl där man har tagit fram flera påbyggnadsmoduler som inriktar sig på den framtida, i högre grad automatiserade och digitaliserade, sjöfarten.

Mest spännande är så klart den som inriktar sig mot autonom sjöfart[1]. Utbildningen spänner över det som finns inom automation/digitalisering till det som faktiskt inte riktigt är på plats men runt hörnet: klassning av dessa fartyg.

Kan ett klassificeringssällskap sätta sitt godkännande på ett fartyg och rederiet så kan frågor som försäkring av autonoma fartyg lösas. Det som återstår är den internationella lagstiftningen/regelverket som nu IMO:s Maritime Safety Committee nu skall börja titta på.
Nationella undantag/dispenser kan man redan få, men som det ser ut idag är det inte säkert att ett autonomt fartyg får eller kan anlöpa en annan kuststat. Dock är det inget som hindrar att ett autonomt fartyg seglar över t.ex. svenskt vatten genom sundet Helsingborg-Helsingör för att passera förbi.

[1] Master of Engineering, Autonomous Maritime Operations, Novia Länk

[2] One Sea: Autonomous Maritime Ecosystem Länk

[3] Aboa Mare Länk