Körstilsskillnader mellan unga och gamla

En presentation om att detektera körstil hos unga och gamla förare hölls under en workshop inom Human Factors. Den är baserad på [1] som beskriver ett smart-phone baserat system där en Samsung Galaxy Note 2 och en gratis-app Sensorstream IMU+GPS har använts för att samla data från 15 förare, varav 7 mellan 24-43 år och 8 mellan 64-83 år.

Alla förarna körde en förutbestämd rutt och deras data användes för att bygga en modell som karaktäriserade förarbeteende för en ung resp. äldre förare. Modellen baserades på de uppmätta sidoaccelerationena. Författarna framhåller att mätmetoden skulle kunna förbättras genom att använda t.ex. puls- och blodtryckssensorer.

Man visar med hjälp av maskinlärande algoritmer, Gaussian Mixture Model, där flera sannolikhetsfunktioner kombineras till en modell som beskriver det observerade datat, att det är möjligt att se skillnader mellan unga och gamla förare.

Denna presentation relaterar till en artikel i DN [2] som handlar om att äldre förare kan komma att behöva göra test för att visa sin körskicklighet.

Egen kommentar

Att automatiskt detektera körstil borde vara attraktivt för de allra flesta förare. Förutom att privatpersoner kan få förslag på t.ex. eco-drivingbeteende, borde även försäkringsbolag bli mer intresserade av att introducera variabel premie beroende på körstil med hjälp av denna teknik.

En kommentar från publiken var dock att de såg faran med ett sådant system eftersom det då skulle kunna upptäcka om man druckit ett glas vin. Jag konstaterar oroligt att trafiksäkerhet betyder helt olika saker i Sverige och i Spanien.

Källor

[1] Dong-Woo Koh and Hang-Bong Kang, Smartphone-Based Modeling and Detection of Aggressiveness Reactions in Senior Drivers, 2015 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV) June 28 – July 1, 2015. COEX, Seoul, Korea

[2] Hansson., M., Dagens Nyheter. Transportstyrelsen: Färre äldre borde få köra bil. 2015-06-27 Länk