Kinas nya utvecklingsplan för artificiell intelligens

Den kinesiska regeringen har bestämt sig för att sätta ner foten vad gäller AI-utveckling, genom att utannonsera ”Den nya generationens artificiell intelligens utvecklingsplan” i sommar [1][2]. Den fullständiga utvecklingsplanen har översatts till engelska och kan nås här [3].

Det är inte ett överraskande beslut med tanke på det ökade intresset för AI-området, som är extremt viktigt till exempel för att kunna utveckla automatiserade bilar. Utvecklingsplanen har, liknande andra utvecklingsplaner i Kina, en väldigt ambitiös målsättning fram till 2030 och framhäver AI som ett viktigt arbetsområde. I utvecklingsplanen beskrivs åtgärder i tre steg, som så småningom ska leda till att Kina blir ett av de ledande länderna inom AI-teknik och ”världens främsta AI-innovationscenter” jämfört med dagens position, som beskrivs som ”lite efter” i jämförelse med de flesta I-länder [1].

Artikeln ”China’s Plan to ‘Lead’ in AI: Purpose, Prospects and Problems”, som publicerades av tankesmedjan New America, presenterar tre perspektiv för att tolka planen.

Rogier Creemers, Leiden Asia Center, ser den nya planen som ett arv från forna tiders planekonomi och ett sätt att nå politisk enighet under den komplicerade byråkratin snarare än något för att lösa de faktiska problemen. Han poängterar dock att planen kommer att innebära att mycket pengar och resurser satsas inom AI-området.

Paul Triolo och Graham Webster analyserar utvecklingsplanen genom att diskutera visionerna om att bli ledande inom AI och hur svårt de kan vara att uppnå med tanke på Kinas många olika politiska instanser som inte alltid samarbetar.

Elsa Kania utvärderar planen att stärka ”inhemsk innovation” inom AI genom att titta på den kapacitet som finns i form av resurser och möjliga investeringar.

Alla tre analyserna tar upp på vilket sätt AI-teknik kan vara till nytta för Kina. Olika tänkbara applikationer finns inom det militära, inom transporten, inom vården, m.m [2].

Egen kommentar:

Tack vare internet och smarta telefoners stora popularitet i Kina sitter de stora IT-företagen, till exempel Baidu, på en enorm mängd data. Detta utgör en bra grund för Kinas AI-utveckling, vilket också kan komma att tillämpas på automatiserade fordon. Statens resurser kommer säkert att satsas på utveckling av automatiserade fordon som en del av de intelligenta infrastrukturförbättringar som beskrivs i AI-utvecklingsplanen.

Jag håller med Rogier Creemers om att planen troligen inte kommer göra Kina världsledande inom AI-teknik 2030 men den kommer leda till stora möjligheter för Kina att gå framåt vad gäller AI-utvecklingen generellt.

Källor:

[1] 国务院关于印发 新一代人工智能发展规划的通知 State Council Notice on the Issuance of the Next Generation Artificial Intelligence Development Plan 2017-07-08 (2017-07-20 published. Original text. Länk.

[2] China’s Plan to ’Lead’ in AI: Purpose, Prospects and Problems. 2017-08-01. Länk.

[3] State Council Notice on the Issuance of the Next Generation Artificial Intelligence Development Plan 2017-07-08 (2017-07-20 published). Länk.