ELIV 2017 i Bonn

Konferensen ELIV Electronics in Vehicles arrangeras vartannat år av VDI Wissensforum. Detta var 17:e gången och den första som inte var i mysiga kurorten Baden-Baden utan i ett modernt kongresscenter i Bonn som delas med FN. Temat ”Welcome to a new era”, även det tecken på att fordonsindustrin är inne i stor förändring och att området är i stark tillväxt.

Årets konferens samlade 1700 delegater och 145 utställare, majoriteten tyskar. Konferensen hade fyra teman Highly Automated Driving, Smart & Connected, E-Mobility samt Off-Board Ecosystems.

Under öppningen fick delegaterna rösta om ett antal frågor. På frågan vilka från 10 förslag som är de tre viktigaste utmaningarna för fordonsindustrin så fick AD 71%, Cybersecurity 59% och E-mobility 41%. Detta speglar väl den upplevda prioriteringen (resurser) för tyska fordonsingenjörer just nu.

Starkt fokus på att få ut AD level 3 och något lägre på EV samt bevakning av nya mobilitetstjänster (långt utanför topp tre).

Egen kommentar

Inledningsföredraget och konferensen utvecklas till ett tyskt pepp-event. Inledningen med många välproducerade videoklipp och optimistiska framtidsutsikter var imponerande. Utställningen imponerar likaså med både fordon, komponenter och ingenjörsverktyg som visar att Tyskland besitter teknikkompetens i toppklass. Utmaningen är affärsmodeller och ”speed”.