Delat ansvar i autonoma fordon

Massachusetts Institute of Technology MIT, publicerade nyligen en artikel [1] som beskriver behovet av säkra HMI i autonoma bilar. Att utveckla HMI som minimerar distraktion och bibehåller förarens engagemang blir en utmaning eftersom de ska passa förare med stor variation på erfarenhet och personlighet. Det är t.ex. viktigt att säkert kunna lämna över framförandet till föraren om det uppstår problem i det autonoma styrsystemet. Även frågan om tillit tas upp som en viktig aspekt i autonoma bilar.

En annan aspekt är att de autonoma fordonen går att testa. Funktionerna i autonoma fordon skiljer sig markant från vad bl.a. NHTSA testar idag och författarna uppmuntrar NHTSA att utveckla testmetoder för GPS, radar, lidar etc. som spås vara teknologier som kommer inkluderas i framtidens autonoma bilar.

Källor

[1] Prof. M.L. Cummings & Jason Ryan: Shared Authority Concerns in Automated Driving Applications Länk