Avsiktsförklaring

Autonoma vägfordon är ett hett område med många dimensioner – effekter på transportsystemet, teknik, juridik, människiskors acceptans, affärsmodeller mm. Därför har Swedish ICT startat ett nyhetsbrev med samma format som ”Omvärldsanalys för energieffektiva vägfordon” som ges ut av SHC, finansierat at Energimyndigheten och med Magnus Karlström, Chalmers som redaktör. Det har tagit några år att hitta formerna, men vi har förmånen att kunna utnyttja samma IT-verktyg, format och deklaration. Johan Wedlin, Viktoria Swedish ICT är redaktör för detta nyhetsbrev. För att det skall bli samma succé krävs det bra rapportörer och lika delaktiga läsare som Magnus har.

Vad ryms inom autonoma vägfordon? Vi kunde valt automatiserade fordon eller autonom körning som term. Gränserna är flytande mot de aktiva säkerhetssystem som finns i produktion eller system finns redan med fordon i gruvor med självgående fordon. Vi ser en bred skala av funktioner och användningar till nytta.

Vi avser att ge ut nyhetsbrevet 2-3 gånger per vecka. Sprid gärna vidare och boka upp dig som prenumerant.