12 Tera operationer per sekund i nytt sensorsystem

Sensorföretaget Mobileye och komponenttillverkaren STMicroelectronics berättar att samarbetet fortsätter i en 5:e generations sensor och datorsystem som är avsedd för Full Automated Driving, FAD [1]. Den nya generationen skall finnas i produktion från 2020. Den nya SoC produkten får 8 kärnor i CPUn och 18 kärnor för bildbehandlingen.

Egen kommentar

Mores lag och integrationen av funktioner fortsätter för att få ner kostnad och öka prestanda. Samtidigt krävs partnerskap och ny konkurrens. NVIDIA är en annan aktör som investerar kraftfullt i detta område.

Källor

[1] STMicroelectronics, Mobileye developing next gen sensor for autonomous vehicles, ET Auto 2016-05-21 Länk