Kontakt

Om nyhetsbrevets innehåll, kontakta inläggets författare eller redaktionschefen azra.habibovic@ri.se

Om nyhetsbrevet och RISE, kontakta affärsområdesansvarig för AO Sustainable Mobility  Kent Eric Lång.

utgiven av RISE Research Institutes of Sweden